Разное — рубрики

Пустая

 • Медина

  Здравствуйте!
  Мои ответы:
  здоровье-7
  саморазв-5
  карьера-3
  отношения-0
  эмоции — 5
  личная эффект -5

 • Катрин

  Здоровье 5
  Саморазвитие 5
  Карьера 0
  Отношения 0
  Эмоции 7
  Личност эф
  0

 • Jelena

  Zdravstvujte, Elizaveta!
  Vot moja samoocenka:
  zdorovje — 8
  samorazvitie — 6
  karjera — 2
  otnoshenija — 8
  emociji — 9
  lichnaja effektivnost’ — 1

  S neterpenie zdu sledujushih urokov!
  Spasibo!